SEARCH

Monday, 2 March 2015

Web 2.0: Flipsnack

http://www.flipsnack.com/

FlipSnack adalah perisian flipbook yang membolehkan anda menukar dokumen PDF ke halaman Flash flip penerbitan digital berbentuk helaian buku dan anda boleh embed ke laman sesawang anda.Anda perlu Sign Up untuk memulakan Flipbook,

Hanya Drag n Drop file PDF

Flipsnack akan memberikan pautan flipbook yang terhasil

Bentuk flipbook yang terhasil seperti helaian buku

0 comments :

Post a Comment