SEARCH

Thursday, 26 February 2015

Web 2.0: Todaysmeet

https://todaysmeet.com/

Apakah TodaysMeet?

TodaysMeet merupakan satu platform perbincangan terbuka bagi pensyarah dan pelajar. Direka bagi sesi perbincangan antara pensyarah dan pelajar dengan mengambil kira keperluan dan kehendak pensyarah. 
Sangat mudah untuk menyertai penbincangan yang disediakan tanpa perlu mendaftar. Tool web 2.0 ini sangat efektif dilakukan untu sesi Collaborative Classroom.
Langkah 1: Tanpa login, pensyarah boleh mennyediakan ruang perbincangan dengan mengisi pada Pick a name: MYROOM. Perbincangan boleh disimpan berdasarkan penetapan keep the room open for
Langkah 2: Perbincangan bermula dengan pensyarah perlu menetapkan topik.Okay, mari kita cuba membuat perbincangan di sini dengan menggunakan Todaysmeet. Klik pautan di bawah.


TodaysMeet Tutorial

0 comments :

Post a Comment