SEARCH

Wednesday, 2 December 2015

Status Blended Learning

PEMANTAUAN LAPORAN BL (Blended Learning)

Para pensyarah Politeknik kini boleh melihat laporan Pembelajaran Teradun (Blended Learning) secara atas talian. Pensyarah boleh melihat bilangan item BL yang telah dicapai dan platform yang telah mendapat status BL.

Langkah 1:

Login CIDOS ->Klik REPORT


Langkah 2:

Klik Individual Polytechnics


Langkah 3:

Pilih CATEGORY->PILIHAN JABATAN
Dan Klik VIEW REPORT

Anda akan mendapat perkiraan semasa dan pencapaian item Blended Learning.


Platform yang telah mendapat icon dibawah bermaksud telah mendapat status Blended Learning


Klinik CIDOS
JK ePembelajaran PUO telah mengadakan siri Klinik CIDOS yang pertama pada tetapan yang berikut:

Aktiviti: Klinik CIDOS
Tarikh: 1 Disember 2015 (Selasa)
Masa : 2.30 ptg - 4.30 ptg
Tempat: eLearning Development Lab, COT, JKP

Klinik CIDOS memberi fokus kepada masalah berkaitan platform CIDOS, katalaluan, pendaftaran pensyarah, pelajar atau Kriteria Blended Learning ataupun sebarang masalah yang memerlukan penyelesaian yang pantas. Pada sesi Klinik CIDOS tersebut, JK ePembelajaran bersedia untuk membantu.