SEARCH

Thursday, 9 June 2016

Perlaksanaan konsep Gamification menggunakan Web 2.0

Gamifikasi merupakan pendekatan yang menggunakan kaedah permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Gamifikasi menjadikan proses P&P menjadi lebih menarik, interaktif dan engaging. Para pensyarah boleh menggunakan konsep gamifikasi dan diterapakan di dalam kelas bersama para pelajar. 

Berikut disenaraikan Web 2.0 tool bagi melaksanakan konsep gamifikasi.

1. https://getkahoot.com/


4. http://www.socrative.com/


Selamat mencuba, hanya Sign up dan Follow instructions