Open top menu
BLENDED LEARNING TECHNOLOGY ENABLE COLLABORATIVE CLASSROOM SHARING IDEA The Spice of Life
Tuesday, 25 August 2015
Teknik Layar Hijau
Layar hijau atau lebih dikenal dengan istilah green screen, sudah lama digunakan untuk memanipulasi latarbelakang atau latardepan dari objek utama. Dengan menggunakan layar hijau ini objek utama boleh ditempatkan di lokasi tanpa berada di situasi sebenar. Cara yang digunakan ialah dengan menghilangkan latar yang berwarna hijau tersebut dan menggantikan dengan gambar lain yang bersesuaian mengikut tema.

Penggunakan perisian Adobe Premier Pro CS6 mampu merealisasikan teknik ini.  Kesan(Effect) yang digunakan untuk menghilangkan layar hijau ialah ULTRA KEY yang berada di Effects subcategory  KEYING.


Layar hijau bagi pembangunan bahan P&P disediakan di eLearning Lab, Bangunan COT, JKP, Politeknik Ungku Omar untuk kegunaan para pensyarah.
Read more
Tuesday, 18 August 2015
Kursus Pembangunan Objek Pembelajaran (SCROM)Kursus Pembangunan Objek Pembelajaran (SCORM) anjuran eLearning dan ULPL telah dijalankan pada 17 hingga 19 Ogos 2015. Kursus yang dijalankan selama 3 hari di eLearning Lab, menekankan konsep dan Tools yang boleh digunakan untuk membangunkan bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 

Antara perisian yang didedahkan:
1. Adobe Premier CS6
2. iSpring Presenter

Peserta-peserta juga diberi persedian bagi menyertai pertandingan SCORMKING yang akan didakan pada bulan Oktober nanti.
Read more
Thursday, 30 July 2015
Cara-cara mendaftar penyertaan Pertandingan eDOLA 2015

Pendaftaran penyertaan bagi Pertandingan eDOLA 2015 adalah secara atas talian (online). Setelah mendapat PIN CODE dari Pegawai ePembelajaran Politeknik masing-masing. Peserta boleh terus mendaftar di laman web:


Pilih penyertaan ketegori yang telah dipilih.

Seperti contoh, Kategori DOODLE telah dipilih. TICK pada NEW REGISTRATION.

Masukan NO. KAD PENGENALAN dan PIN CODE. Klik GET IN. Isikan semua butir pengenalan diri seperti yang dikehendaki.

Read more
Wednesday, 29 July 2015
Anugerah CIDOS 2.5 Sesi Disember 2014

CIDOS merupakan satu platform yang disediakan untuk sesi pembelajaran secara atas talian. Pencapaian KPI Pembelajaran teradun pada semester lepas, PUO telah mencapai sasaran Blended Learning True Practiced sebanyak 50%.

Bagi menggalakkan lagi penggunaan CIDOS khususnya untuk pembelajaran teradun, Jawatankuasa ePembelajaran PUO telah mewujudkan Anugerah CIDOS. Anugerah CIDOS 2.5 ini diadakan pada setiap semester bagi mengiktiraf pengguna ePembelajaran CIDOS dikalangan pensyarah. Terdapat 4 Anugerah CIDOS yang melibatkan 18 penerima anugerah.

Anugerah CIDOS 2.5 Sesi Disember 2015 telah berlangsung pada 7 Julai 2015 jam 2.15 ptg sempena Majlis Perhimbunan Bulanan. Anugerah dan Sijil penghargaan telah disampaikan oleh Mejar (K) Dato' Haji Md. Nor Bin Yusof, Pengarah Politeknik Ungku Omar.

ANUGERAH PENSYARAH PALING AKTIF ePEMBELAJARAN CIDOS 2.5 Peringkat Jabatan,  mengiktiraf pengguna CIDOS 2.5 dikalangan pensyarah yang mempunyai capaian tertinggi di Peringkat Jabatan Akademik serta platform kursus yang diajar telah mencapai status blended. 

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Masayu Bt. Manshor
Capaian: 4822 hits

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Sharifah Zainhuda Bt. Syed Tajul Arifin
Capaian: 2859 hits

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Zahariah Bt. Abdul Karim
Capaian: 2632 hits

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Siti Sharmila Bt. Osmin
Capaian: 2489 hits

JABATAN KEJURUTERAAN PERKAPALAN
Yee Lee Chnua
Capaian: 3449 hits

JABATAN PERDAGANGAN
Masliza Bt. Mazlan
Capaian: 2341 hits

JABATAN PENGAJIAN AM
Wan Norina Bt. Wan Hamat
Capaian: 2912 hits

JABATAN MATEMATIK, SAINS DAN KOMPUTER
Lim Yeong Chyng
Capaian: 3450 hits

ANUGERAH PENSYARAH PALING AKTIF ePEMBELAJARAN CIDOS 2.5 (Bulanan) Peringkat Politeknik, mengiktiraf pengguna CIDOS 2.5 dikalangan pensyarah yang mempunyai capaian tertinggi di Politeknik Ungku Omar mengikut bulan penggunaan serta platform kursus yang diajar telah mencapai status blended. 

BULAN DISEMBER 2014
HASHAMUDDIN BIN YAAKOB 
Jabatan Perdangangan
Capaian: 3662 hits

BULAN JANUARI 2015
MOHANA KRISHNAN A/L GOBALAKRISHNAN 
Jabatan Kejuruteraan Perkapalan
Capaian: 3057 hits

BULAN FEBRUARI 2015
ROHIMI BIN YUSOF
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Capaian: 5259 hits

BULAN MAC 2015
HAMIMAH BT. SALEH 
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Capaian: 4771 hits

ANUGERAH EMAS, ianya diberikan bagi mengiktiraf pengguna CIDOS 2.5 dikalangan pensyarah yang mempunyai capaian tertinggi di Politeknik Ungku Omar, serta platform kursus yang diajar telah mencapai status Blended pada sesi Disember 2014. 

NATRAH BT. YAACOB 
Jabatan Pengajian Am
Capaian: 8866 hits

MD. FAUZI BIN ISMAIL 
Jabatan Perdagangan
Capaian: 7789 hits

NURIZAH BT MAHMOR 
Jabatan Teknologi maklumat dan Komunikasi
Capaian: 7245 hits

BADARIAH BT MANAB
Jabatan Matematik, Sains dan Komputer
Capaian: 5615 hits

JABATAN AKADEMIK TERBAIK PEMBELAJARAN TERADUN Sesi Disember 2014, Mengiktiraf Jabatan akademik yang telah membantu pencapaian KPI Blended Learning di Politeknik Ungku Omar dan mempunyai nisbah tertinggi pencapaian platform Blended. 
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIPhoto: En. Ronnie Bahari | UIDM
Read more
Friday, 19 June 2015
Bagaimana untuk unenrol pelajar di platform kursus?

Ada pelbagai pilihan pensyarah untuk membuat platform kursus di LMS CIDOS. Jika masih ingin menggunakan platform kursus sesi semester yang lepas, edit platform setting perlu dilakukan dengan merujuk kepada tutorial berikut:


Berikutnya adalah untuk unenrol pelajar sediada. Berikut adalah tutorial untuk unenrol pelajar di platform kursus.

Langkah 1: Klik User

 Langkah 2: Klik Enrolled users

Langkah 3: Klik mana-mana antara tanda merah di bawahLangkah 4: Klik Continue untuk unenrol pelajar berkenaan.

Read more
Thursday, 18 June 2015
Bagaimana untuk membuat platform kursus baharu di LMS CIDOS?

Berikut adalah tutorial bagi memulakan platform baru untuk kursus yang akan dijalankan pada semester baru.

1. Untuk memulakan kursus dengan platform baru, klik pada 'Add a new course' pada page 'Course Categories'Tetapan 1: 
Pada ruangan 'Course full name' isikan  <Code Kursus> | <Nama Kursus> | <Sesi>
Contoh:
EC504 MULTMEDIA INTERACTIVE APPLICATIONS (JUN2015)

Tetapan 2: 
Pada ruangan 'Course Short Name' isikan <Code Kursus> | <Nama Pendek> | <Program> | <Sesi>
Contoh:
EC504 | JAMRI | DTK | JUN 2015

Bagi tetapan 1 ianya memudahkan pembantauan konsep Pembelajaran Teradun (Blended Learning) Individu, Jabatan dan Politeknik. Bagi tetapan 2, course short name tidak boleh sama dengan mana-mana platform, bagi membezakannya, nama program dan sesi diletakkan.

Tetapan 3: Pada ruangan berkenaan, tulis Lecturer. Perkataan Lecturer akan terpapar di Course Categories.


Setelah selesai membuat semua tetapan berikut. Platform yang baru akan terhasil bila anda klik
pada 'Saves changes'


Read more
Wednesday, 17 June 2015
Taklimat Konsep Pembelajaran Teradun

Taklimat Konsep Pembelajaran Teradun
15 Jun 2015 |3.15 petang
Dewan Jubli Perak, Politeknik Ungku Omar

Satu taklimat Pembelajaran Teradun (Blende Learning) telah dilaksanakan untuk para pelajar kemasukan baharu Politeknik Ungku Omar sesi Jun 2015. Taklimat yang dihadiri hampir 1858 pelajar ini bertujuan untuk menerangkan tentang Konsep Pembelajaran Teradun, termasuk juga pengenalan dan pentingnya Learning Management System (LMS) CIDOS yang bakal digunakan oleh para pelajar.

Taklimat yang dijalankan hampir 45 minit ini menekankan pentingnya konsep Pembelajaran Teradun yang akan dilalui oleh para pelajar. Konsep di mana Face to Face digabungkan bersama Pembelajaran atas Talian .

Poster we 'R Blended

Taklimat yang dijalankan menggunakan konsep interactive, pelajar boleh berinteraksi bersama penceramah bagi bertanyakan soalan dan juga pendapat. Di bawah ini adalah sebahagian contoh-contoh soalan dan pendapat para pelajar berkenaan Kosep Pembelajaran Teradun. Persoalan para pelajar ada antaranya telah dijawab semasa sesi penerangan berlangsung.

PUO we 'R Blended!!!!!


Slide persembahan taklimat Pembelajaran Teradun boleh dimuaturun di sini: Slide PersembahanRead more