SEARCH

Thursday, 29 January 2015

Bagaimana memantau aktiviti pelajar dalam LMS CIDOS Moodle 2.5

Menggunakan LMS CIDOS Moodle 2.5 membolehkan kita memantau aktiviti pelajar terutamanya dalam aktiviti membaca nota, perlaksanaan Forum ataupun penghantaran tugasan.

Pastikan platform berada dalam mod suntingan. Add a block: Progress Bar

Klik pada Configure Progress Bar Block untuk membuat tetapan aktiviti yang wajib untuk para pelajar laksanakan.


Pilih aktiviti dan buat tetapan pada kedudukan Monitored, Expected By dan Action dan Save Changes.


Klik pada Overview of students pada platform utama, anda akan dapat melihat setiap aktiviti yang telah atau belum dilaksanakan.

Hijau: Aktiviti yang telah dilaksanakan
Merah: Aktiviti yang gagal dilaksanakan
Biru: Aktiviti yang masih dalam jangka masa untuk diselesaikan.

0 comments :

Post a Comment