SEARCH

Thursday, 11 June 2015

Pertandingan Video Scribing/Animasi 2D PPPMPT, KPM 2015


Satu Pertandingan Video Scribing/Animasi 2D PPPMPT, KPM 2015 telah diadakan pada 17 hingga 20 Mei 2015 yang lepas. Pertandingan berbentuk animasi 2D video scribing ini memerlukan peserta menerangkan agenda dan mempromosi PPPM(PT) termasuk dikalangan warga pendidikan samada pegawai, pendidik atau pelajar. Ianya menekankan kepentingan sepuluh (10) lonjakan yang telah digariskan iaitu:
1. Graduan Holistik Berciri Keusahawanan dan Seimbang
2. Kecemerlangan Bakat
3. Menghayati Pembelajaran Sepanjang Hayat
4. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (TVET) yang Berkualiti
5. Kemampanan Kewangan Pemantapan Tadbir Urus
6. Ekosistem Inovasi
7. Keunggulan Global
8. Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global
9. Transformasi Pendidikan Tinggi.

Admin telah menyertai pertandingan ini dengan menghasilkan video scribing menggunakan videoscribe. Dengan kekangan masa dan datleline yang hampir, video yang dihasilkan telah mendapat antara 20 Terbaik!. Penilaian akhir akan dilakukan dalam masa terdekat.
Menghasilkan satu animasi berbentuk video scribing 2D amat mudah apabila menggunakan aplikasi web 2.0 antaranya:
Selamat mencuba.

0 comments :

Post a Comment